https://www.bloomingkids.nl/blooming-kids-biedt-noodopvang/l78c1

   Terug naar nieuwsoverzicht
  Blooming Kids biedt noodopvang

  Blooming Kids biedt noodopvang

  Beste ouder(s ) / verzorger(s),

  Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de kinderopvang en basisscholen gesloten blijven tot 8 februari aanstaande. Blooming Kids biedt tot die tijd alleen noodopvang aan.

  Waarom gaat kinderopvang dicht?
  De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

  Noodopvang

  Wij bieden noodopvang voor:
  - Kinderen van wie één of twee ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep en opvang in de privésfeer niet georganiseerd kan worden. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het dringende verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
  Cruciale beroepen zijn: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
  - Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (kwetsbare kinderen).
  Uitgangspunt bij noodopvang buiten de Kerstvakantie is: op school tijdens schooltijden, op BSO na schooltijden. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.
  Uitgangspunt bij noodopvang tijdens de Kerstvakantie (21 december t/m 3 januari): de basisscholen zijn gesloten en de BSO biedt noodopvang gedurende de gebruikelijke openingstijden die Blooming Kids  hanteert tijdens deze vakantieperiode. 
  Verandering t.o.v. het voorjaar. Noodopvang die door een Blooming Kids wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders/verzorgers die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt een ouder in een cruciaal beroep en wilt de ouder/verzorger tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang, dan dient ouder/verzorger contact op te nemen met Blooming Kids.

  Wij willen hierbij benadrukken dat de noodopvang alleen open is voor kinderen waarvan ouders/verzorgers een cruciaal beroep uitoefenen.

  Aanmelden voor noodopvang kan alleen via: info@bloomingkids.nl

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Team Blooming Kids