https://www.bloomingkids.nl/over-ons/klachten-en-suggesties

  KLACHTEN EN SUGGESTIES

  Waar mensen werken, kan er iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Om een goede afhandeling van een klacht te waarborgen en herhaling te voorkomen, werken wij in het kader van de Wet Kinderopvang met een klachtenprocedure voor ouders.

  Deze bestaat – in het kort – uit de volgende stappen:

  1. 
Bespreek je klacht met degene over wie de klacht gaat en probeer samen een oplossing te vinden.


  2. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan er contact worden gezocht met een leidinggevende.


  3. Als je ontevreden bent over de afhandeling door de leidinggevende, kan er een formele interne klacht worden ingediend via het klachtenformulier

  ​Wanneer je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost binnen de organisatie, dan kan er een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie. Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie

  Lees hier de klachtenvrijbrief van 2022.