https://www.bloomingkids.nl/over-ons/kwaliteit-en-veiligheid

    Kwaliteit en Veiligheid

    Wij werken met een Veiligheid en Gezondheids beleid. Jaarlijks maken wij inzichtelijk welke risico’s er zijn en hoe wij hiermee omgaan in de praktijk. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk -, speel - en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

    Veiligheids- en Gezondheidsbeleid KDV

    Veiligheids-en Gezondheidsbeleid BSO de Club 

    Veiligheids-en Gezondheidsbeleid BSO Zuid