https://www.bloomingkids.nl/over-ons/kwaliteit-en-veiligheid

    Kwaliteit en Veiligheid

    Wij werken met een Veiligheid en Gezondheids beleid. Jaarlijks maken wij inzichtelijk welke risico’s er zijn en hoe wij hiermee omgaan in de praktijk. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk -, speel - en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

    Luchtkwaliteit:

    Uit recent onderzoek in 2019 is uit onderzoek door TU Eindhoven gebleken dat kinderen in de opvang slapen in te hoge concentraties CO2 en met weinig frisse lucht. Dit is nadelig voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bij Blooming Kids wordt de luchtkwaliteit continu gecontroleerd in de ruimtes van het kinderdagverblijf door middel van digitale CO2-meters. Zodra de ruimte te veel CO2 bevat, wordt er direct een melding afgegeven en wordt er extra geventileerd.