https://www.bloomingkids.nl/over-ons/meldcode-kindermishandeling

    MELDCODE KINDERMISHANDELING 

    Bij een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode en het bijbehorende afwegingskader. Met het afwegingskader kunnen beroepskrachten afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis en/of er hulp kan worden geboden. 

    Binnen Blooming Kids hebben wij een aandachtsfunctionaris. Zij is gespecialiseerd in het gebruik van de meldcode en coördineert de routing bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of kindermishandeling.