https://www.bloomingkids.nl/over-ons/privacy

    Privacy

    Blooming Kids hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. In onze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blooming Kids houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.