https://www.bloomingkids.nl/buitenschoolse-opvang
   

  Buitenschoolse opvang

  Na school en in vakanties lol maken en chillen met leeftijdsgenoten. Volop buitenspelen, meedoen aan sport en spel activiteiten, deelnemen aan creatieve workshops of een spelletje spelen met je vrienden. Op onze locatie voor 4-12 jarigen wordt er veel aandacht aan buitenspelen, sport en spel besteed. Op onze locatie voor kinderen van 8 jaar en ouder, wordt naast het buiten zijn extra aandacht besteed aan zelfredzaamheid en speelt kinderparticipatie een nog grotere rol. 

   

  Sport, spel & natuur

  Samen actief ontwikkelen. Lichamelijk en geestelijk. Je grenzen ontdekken, verleggen en elkaar stimuleren. Samen werken aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

  Zelfredzaamheid hangt samen met een goede motoriek en een positief zelfbeeld is belangrijk voor de ontwikkeling van de cognitieve ontwikkeling.

  Groen in de dagelijkse leefomgeving is belangrijk voor een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Wij vinden buiten spelen en leren een basis die nodig is voor een totale ontwikkeling van het kind. 

  Creativiteit

  Het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. Door creatief te denken kun je originele oplossingen en werkwijzen uitdenken. De kunst is om die creatieve denkvaardigheden aan te spreken en te verdiepen. 

   

  Kinderparticipatie

  Op de bso krijgen de kinderen de ruimte om hun mening te uiten, met elkaar te discussiëren en serieus te worden genomen in wat iemand vindt. Op het gebied van groepsafspraken, inrichting, activiteiten en het aanschaffen van nieuw materiaal mag worden meegedacht. De kinderen worden ondersteund en begeleid in het voeren van een discussie en samen tot oplossingen te komen en samen verantwoordelijk te zijn.